Dilimize Girmiş Yabancı Kelimeler

Amblem : Belirtke

Animasyon : Canlandırma

Animatör : Canlandırıcı

Ankesörlü telefon : Kutulu telefon

Antipati : İticilik,sevimsizlik,soğukluk

Antipati duymak : Kanı kaynamamak

Antipatik : Sevimsiz,itici,soğuk

Antre : Giriş

Argüman : Kanıt,delil

Asist : Yardımcısı

Auta atmak : Dışa atmak

Agresif : saldırgan,mütecaviz,girişken,yırtıcı

Antet : başlık

Aroma : hoş koku,

Avans : öndelik

Back ground : arka plan, geçmiş

Bandrol : denetim pulu,denetim bağı

Bariyer : engel

Bar-kot : çizgi im

Blender : karıştırıcı

Bloke para: tutulmuş para

Boarding cart : uçuş kartı

Bodyguard : koruma

Bodyguardlık : korumalık

Bounspas : sektirme pas

Branç: kuşluk yemegi

Branş: dal,şube,kol

Brifing : bilgilendirme

Change: para değişimi,para alım satımı

Charter : dolmuş,dolmuş uçak

Check-in : giriş işlemi

Check-out : çıkış işlemi

Çekap: tam bakım

Damping: düşürüm

Defans: savunma

Deklarasyon : bildirge

Dekoder : çözücü

Dekolte : açık,açık giysi

Dekont : hesap belgesi

Demagoji : laf ebeliği,lafazanlık

Depar: çıkış

Departman: bölüm

Deplasman: yabancı saha

Depresyon : çöküntü,ruh çöküntüsü

Devalüasyon : değer düşürme

Dinamo : sürükleyici,güç kaynağı

Disk: teker

Distribütör : dağıtıcı

Dizayn : çizim,tasarım

Dizaynır : tasarımcı

Done, data: veri

Doping : uyarıcı

Dublaj : seslendirme

Duble: çift

Dubleks: iki katlı

Editör : yayımlayan,yayımcı

Efekt: sesleme,etkileme

Efor: çaba,gayret,güç

Ekoloji : çevre bilimi

Ekstre : özet,hesap özeti

E-mail : e-posta,elmek

Empoze etmek: dayatmak

Endeks: dizin,gösterge

Enformasyon : bilgilendirme

Enjeksiyon : akıtma,iğne yapma,iğne vurma

Etap: adım,basamak,konak

Faul : hata

Fikstür: karşilaşma takvimi,takvi
Finans: maliye,mali işler,para işleri

Finiş : variş

Global: küresel,dünya çapında

Handikap : engel

Hardware : donanım
Hijyenik : sağlığa uygun,sağlıklı,sıhhi

IQ : zeka düzeyi

İnisiyatif : öncelik,üstünlük

İzolasyon : yalıtma,yalıtım,izolasyon

Joystick : yönetme kolu

Kamuflaj: gizlenme

Kariyer: meslek,uzmanlaşma
Karizma : büyüleyici özellik

Kombine : birleşik,toplu

Komplo: tuzak

Kongre: kurultay

Korner : köşe

Kriter : ölçüt,kıstas

Labirent : dolambaç,karmaşik
Labtop: dizüstü,dizüstü bilgisayarı
Lanse etmek: öne sürmek

Limit : uç,sınır,üst sınır
Link : bağlantı

Lokal : yerel,mahalli,ev,eğlence evi,eğlence yeri

Maç : karşilaşma
Makro : geniş,büyük

Maksimum : doruk,doruk noktası,en son,en üst,en yüksek

Marjinal : uç,uçta,sıra

Market : satış merkezi

Network : bilişim agi

No-frost : karlanmaz

On screen : ekranda

On-line: çevrim içi

Panel : açık oturum

Pankart : uranlık
Panorama: genel görünüm

Performans: başarim

Periyodik : süreli,dönemli

Plaket : onurluk

Provokatör : kışkırtıcı

Radikal : köklü,kökten,köktenci

Reel : gerçek

Restorasyon: yenileme,onarım

Rövanş : ikinci karşılaşma

Sauna : buharlı hamam
Seans : oturum

Self-servis: seçal
Seminer: toplu çalışma

Sirkülasyon: dolaşım,hava dolaşımı,para dolaşımı

Sponsor : destekleyici

Star: yıldız
Start: başla

Şov: gösteri

Trend : eğilim
Viraj : büküm,dönemeç
Virman: aktarım
Viyadük: köprü,yol
Vizyon : gösterim,uzak görüşlülük,geniş görüşlülük

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 License