Eğitim bilimleri nedir?

Eğitim bilimleri nedir?

Eğitim bilimleri ya da pedagoji, eğitimi inceleyen bilim dallarının tamamına verilen addır. Eğitim bilimleri ailesi özellikle son yüzyıl içerisinde büyük bir gelişim kaydetmiş, 1960 sonrasında, post-sputnik döneminde hızlanarak bu günkü geniş aileyi oluşturmuştur. Eğitim bilimleri aşağıdaki şekilde listelenebilir:

Temel disiplinler

*Eğitimde Program Geliştirme
*Eğitim Programları ve Öğretim
*Eğitsel Ölçme ve Değerlendirme
*Eğitim yönetimi
*Eğitim psikolojisi
*Eğitim teknolojisi
*Öğretim teknolojisi
*Eğitim tarihi
*Eğitim felsefesi
*Eğitim toplum bilimi
*Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik
*Okul psikolojisi
*Uluslararası eğitim
*Özel eğitim

Öğretmen eğitimi

*Erken çocukluk dönemi eğitimi
*İlk eğitim
*Orta eğitim
*Yüksek eğitim
*Yetişkin eğitimi

Öğretim alanları

*Türkçe eğitimi
*Okuryazarlık eğitimi
*Matematik eğitimi
*Doğa bilimleri eğitimi
*Sosyal bilimler eğitimi
*Yabancı diller eğitimi
*Sanat eğitimi
*Beden eğitimi
*Teknoloji eğitimi
*Meslek eğitimi
*İşletme eğitimi
*Din eğitimi

KAYNAKLAR
1. http://tr.wikipedia.org/wiki/E%C4%9Fitim_bilimleri

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License