erotik

Erotizm, kelimesi Eski Yunan mitolojisindeki aşk tanrısı Eros'tan türetilmiştir. Geniş anlamda hem farklı iki cinsten bireylerin cinsel yakınlaşmalarındaki, hem de tüm insanlar arası dostluk ve sevgi şeklindeki aşkın görünümlerini kapsar. Ama bu sözcük zaman içinde anlam daralmasına uğramıştır. Günümüzde erotik denince akla gelen, cinselliğin fiziksel ve ruhsal boyutu ve cinsel egoları tatmin amacıyla yapılan hareketler, davranışlar, oyunlar, moda sanat gibi sosyal olgulardır. Ve bu kullanımıyla da erotizm kelimesi cinselliğin sınırlarını aşmamaktadır.

Aşkla ilgili olan, aşkı anlatan, kösnül, erosal, şehevi, şehvani.
Cinsel aşkla, cinsiyetle ilişkisi olan, kösnül, erosal.
Cinsel uyarıcı

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License