Mevlana Hakkında Ataştırma, Makale, Tez ve Tebliğler

ARAŞTIRMA, MAKALE, TEZ VE TEBLİĞLER

MEVLÂNÂ - Adnan KARAİSMAİLOĞLU
MODERN VE İDEOLOJİK YAKLAŞIMLAR KARŞISINDA MEVLÂNÂ VE MESNEVÎ - Adnan KARAİSMAİLOĞLU
Hz. MEVLANA'nın Dostları - Şefik CAN
MEVLÂNÂ’NIN HAYATI VE ÇEVRESİ - Adnan KARAİSMAİLOĞLU
Hz. MEVLÂNÂ'nın Eserleri - Yakup ŞAFAK
MEVLANA'NIN ESERLERİNDE SABRIN HİKMETLERİ - EMİNE YENİTERZİ
MEVLÂNÂ’NIN TEFEKKÜR DÜNYASI VE İNSAN - Emine YENİTERZİ
MEVLEVÎLİK ve MÜZİK (MESNEVİDE AŞK, MÛSİKÎ, NEY) - Yalçın ÇETİNKAYA
MEVLÂNÂ’NIN MESNEVİDEKİ AMACI - Nuri ŞİMŞEKLER
MEVLANA'NIN AŞK VE İNSAN FELSEFESİ - İbrahim Arslanoğlu
İSLAM TASAVVUFUNDA YEPYENİ BİR ŞAHİKA: MEVLEVİLİK - ÖMER RIZA DOĞRUL
SEM'A - ESİN ÇELEBİ BAYRU
Konya Mevlâna Asitanesi ve MEVLEVİHANELER - Hasan ÖZÖNDER
Mevlevîlik - Nuri ŞİMŞEKLER
Seyr-i Sulûk - Mustafa ÇIPAN
İBTİDÂ-NÂME’YE GÖRE İLK MEVLEVÎ HALÎFELERİ - Hülya Küçük
MEVLANA'NIN EĞİTİMİNDEKİ YERİ VE ÖNEMİ - Nurullah Cebeci
YAKIN TARİHİMİZDE MEVLEVİLER - Hülya KÜÇÜK
MEVLÂNÂ SEVGİSİ - Gökhan EVLİYAOĞLU
İnsan-ı Kâmilin Gönül Sadâsı Ney'in Feryadı - Osman Nuri Topbaş
MEVLEVİHANELERDE USÛL VE GELENEKLER - A.Yılmaz SOYYER
HZ. MEVLÂNÂ'NIN YAŞADIĞI DEVRİN SOSYAL YAPISI - Mehmet AYDIN
SEFÎNE-İ NEFÎSE-İ MEVLEVİYÂNDAKİ TÜRKÇE ŞİİRLER - Şevkiye KAZAN
KLÂSİK TÜRK ŞİİRİ GELENEĞİNDE MEVLÂNÂ’NIN YERİ VE EDEBÎ MİRAS TARTIŞMALARI - Adnan Karaismailoğlu
MEVLÂNÂ ve KUR'AN - Derya Örs
Doktora Ve Yüksek Lisans Çalışmaları - Necip Fazıl DURU
MEVLÂNÂ’da NEFİS EĞİTİMİ- İbrahim Emiroğlu
Mesnevi-i Manevi'de Leyla ve Mecnun - Çetin DERDİYOK
KONYALI ÂŞIK HAYDAR/ŞIH HASAN PEKAŞIK - Muammer GÜL
Neyzen Halil Dikmen - Beşir Ayvazoğlu
MEVLÂNÂ'YA GÖRE NEFSE UYMA - İbrahim EMİROĞLU
Niyazi Sayın - Beşir Ayvazoğlu
İSLÂM VE MÛSİKÎ
Dînî Mûsikî
ÇAĞIMIZDA TASAVVUF - Ahmed Yüksel ÖZEMRE
Mesnevî'de Vehim - Ahmed Yüksel ÖZEMRE
MEVLEVÎLERDE MANEVÎ EĞİTİM - Sezai KÜÇÜK
MEVLEVÎLİK İLE İLGİLİ ESKİ HARFLİ TÜRKÇE ESERLER - Ali TEMİZEL
MEVLÂNÂ’YA GÖRE YANLIŞLARA DÜŞMEMEK İÇİN NEFSİ EĞİTME - İbrahim EMİROĞLU
MEVLÂNÂ CELALEDİN er-RÛMÎ’YE GÖRE GÖRÜNÜŞE ve BİÇİME TAKILIP KALMAMA - İbrahim EMİROĞLU
MEVLÂNÂ’YA GÖRE Hz. MUHAMMED - İbrahim EMİROĞLU
ZEKAİ DEDE VE MEVLEVİLİK - Kagan Ulaş
MEVLÂNA’NIN MESNEVÎ’DE YANLIŞLARA BAKIŞ - İbrahim EMİROĞLU
MEVLÂNÂ’DA HÂL DİLİ - İbrahim EMİROĞLU
THE LANGUAGE OF STATE IN MAWLÂNÂ JALAL AL-DİN AL-RUMİ - İbrahim EMİROĞLU
KONYALI MEVLÂNÂ - Prof.Dr. Adnan KARAİSMAİLOĞLU
TASAVVUFÎ ŞİİR GELENEĞİNDE MEVLÂNÂ’NIN YERİ VE ÖNEMİ - Prof.Dr. Adnan KARAİSMAİLOĞLU
ŞEFİK CAN'IN ESERLERİ - Yrd.Doç.Dr.Yakup ŞAFAK
Mehmet Akif’in Neyzenliği ve Neyzen Tevfik
Yaman Dedeyi Tanır mısınız? - Mehmet Doğramacı
SULTÂN VELED’İN’ MAÂRİF ADLI ESERİ VE “KİTABUL’L-HİKEMİYYE” ADLI BİLİNMEYEN BİR ŞERHİ-Hülya KÜÇÜK
MUSTAFA KEMAL ATATÜRK VE MEVLEVİLİK - Hülya KÜÇÜK
KLÂSİK TÜRK ŞİİRİ GELENEĞİNDE MEVLÂNÂ’NIN YERİ VE EDEBÎ MİRAS TARTIŞMALARI - Adnan Karaismailoğlu
MESNEVÎ’DEN HAREKETLE KLÂSİK ESERLERİ OKUMA VE YORUMLAMA SORUNLARI - Adnan Karaismailoğlu
HZ. MEVLÂNA’DA EVLİLİK, AİLE VE ÇOCUK EĞİTİMİ
MEVLÂNÂ VE MESNEVİ’SİNDE TÜRK KÜLTÜRÜNÜN İZLERİ - Zeynep KÖSE
MEVLÂNA’YA GÖRE; YÖNETİCİLER (SİYASETÇİLER), HALK VE ADALET - Nuri Şimşekler
MEVLÂNA’YA GÖRE NEFİS-AKIL-AŞK ÜÇGENİ “İnsân-ı Kâmil Yolu” - Nuri Şimşekler
MODERN BİLİME DE IŞIK TUTAN MESNEVİ’DE HÜCRE VE ŞEKLİ - Nuri Şimşekler
DERDİN YOKSA DERT ARA! - Nuri Şimşekler
MİDEDEKİ LOKMA MI KALPTEKİ NUR MU? - Nuri Şimşekler
MEVLÂNA’YI ANMAK MI ÖNEMLİ, YOKSA ANLAMAK MI? - Nuri Şimşekler
DÜNYANIN MEVLÂNA’SI - Nuri Şimşekler
MEVLÂNÂ, İSLÂM VE TOPLUM - Doç. Dr. Dilâver Gürer
MEVLÂNÂ CELÂLEDDÎN-İ RÛMÎ: HAYÂTI VE DÜŞÜNCESİne “aşkı arayış” - Doç. Dr. Dilaver Gürer
MEVLEVİ GELENEĞİNDE KADININ YERİ VE ÖNEMİ - Prof. Dr. Nüket SARACEL
MEVLÂNA’NIN MESNEVİ’SİNDE AŞK - Zeynep Köse
EY HAKK İLE GÖREN GÖZ! EY HER ŞEYİ BİLEN GÖNÜL! GEL! - Yrd.Doç.Dr. Sezai KÜÇÜK
Mevlana’nın Mesnevisine Boyutsal Bir Bakış - Prof. Dr. Erkan Türkmen
FARSÇA GÜFTELİ BAZI ÂYİN–İ ŞERİFLER - Prof. Dr. Mehmet Kanar
Hakikât Güneşi Şems-i Tebrizi - Ahmet F. Yüksel
MEVLÂNA VE MEVLEVİLİK’İN TÜRK TOPLUM HAYATINDAKİ YERİ VE ÖNEMİ - Nazif ÖZTÜRK
Gazellerden Örnekler - Derya Örs
MEVLÂNA’NIN DÜŞÜNCE HAYATI - Yrd. Doç. Dr. Yakup ŞAFAK
Tasavvuf - Cemalnur Sargut
HALEP MEVLEVİHANESİ - Yrd.Doç.Dr. Sezai KÜÇÜK
Hz. Mevlâna ve Ölüm
İnsan ve Hoşgörü - Cemalnur Sargut
Yeni Bilgiler Işığında Trabzonlu Köseç Ahmed Dede - Ali ÜREMİŞ
MEVLÂNÂ VE ÖZGÜRLÜK - Prof.Dr. Adnan KARAİSMAİLOĞLU
MEVLÂNÂ’DA EDEBÎ ZEVK - Prof.Dr. Adnan KARAİSMAİLOĞLU
HİKMET İLE NÜKTE; MEVLÂNÂ VE NASREDDİN HOCA - Prof.Dr. Adnan KARAİSMAİLOĞLU
MEVLÂNÂ’DA İRADE HÜRRİYETİ - Prof. Dr.Ramazan ALTINTAŞ
MEVLANA’NIN AŞK VE İNSAN FELSEFESİ - Doç. Dr. İbrahim Arslanoğlu
Mevlânâ Celâleddîn er-Rûmî - M. Fethullah Gülen
Mesnevîden İnsan Manzaraları - Prof. Dr. Cihan Okuyucu
KUR’ÂN PERSPEKTİFİNDEN MESNEVÎ’DE MEVLÂNÂ’NIN KULLUK ANLAYIŞI - Dr. Eyüp YAKA
Mevlâna'nın Hayatı - Ahmet F. Yüksel
İslâm Toplumunda Peygamber İnancı ve Mevlâna _ Hasan Elik
MEVLÂNÂ CELÂLEDDİN-İ RÛMÎ - Prof. Dr. M. Es'ad COŞAN
Hakikât Güneşi - Şems-î Tebrizî - Ahmet F. Yüksel
Mevlânâ - Sabri Tandoğan
TÜRKİYE’DE TASAVVUF VE MÂNEVÎ HAYAT - Annemarie SCHİMMEL
Ş E M S - İ T E B R İ Z İ - Arzum Gürel
Dünde ve Bugünde Eğitim Anlayışı ve Mevlânâ - Prof. Dr. Mustafa USTA
MEVLÂNÂ’NIN YÖNETİCİLERLE İLİŞKİLERİ VE MOĞOL CASUSLUĞU İDDİALARI - Osman Nuri Küçük
ŞÂİR MUHAYYİLESİNDE MEVLEVÎ KİSVESİ - Yrd. Doç. Dr. Necip Fazıl Duru
MESNEVİ VE KISA HİKAYECİLİK
The Life, Works and Ideas of Mevlana - By Prof. Dr. Adnan Karaismailoğlu
MEVLÂNÂ'NIN ESERLERİ VE MEVLEVÎLİKLE İLGİLİ YAPILMIŞ DOKTORA VE YÜKSEK LİSANS ÇALIŞMALARI - Necip Fazıl Duru
Konya Mevlana Müzesi Abdülbaki Gölpınarlı Kütüphanesi Kataloğu - Araş. Gör. Ahmet Faruk Çelik
MEVLÂNÂ’NIN ŞİİRLERİNDE İZ BIRAKAN VEYA ONUNLA GÖRÜŞEN İRANLI ŞAİRLER - Ziyâuddin Seccâdî - Çev: Yakup Şafak
Mevlevî Şeyhi Ağa-zâde Mehmed Dede ve Mesnevî’nin İlk Onsekiz Beytini Şerhi - Necip Fazıl DURU
MEVLANA'NIN ESERLERİNDE SABRIN HİKMETLERİ - Prof. Dr. EMİNE YENİTERZİ
OSMANLILAR’DA SEMÂ, DEVRAN, RAKS TARTIŞMALARI ve İKİ ŞEYHÜLİSLÂM RİSÂLESİ - Dilâver Gürer
MEVLÂNÂ BİR “ALLAH KULUDUR” RESÛLULLAH ÇIRAĞIDIR - Prof. Dr. Hayreddin KARAMAN
HZ. MEVLÂNA’DA PEYGAMBER SEVGİSİ - Emk. Alb. Şefik CAN
HZ. MEVLÂNA GÖZÜ İLE MESNEVÎ’DE DİNLER - Prof. Dr. Mehmet AYDIN
Hz. MEVLÂNÂ’NIN ESERLERİNDE VUSLAT - Dr. Celâleddin B. ÇELEBİ
ANADOLU’NUN TÜRKLEŞMESİNDE MEVLÂNÂ’NIN ROLÜ - Prof.Dr. Âmil ÇELEBİOĞLU
MEVLÂNA’NIN TÜRK VE DÜNYA KÜLTÜRÜ BAKIMINDAN TAŞIDIĞI MÂNÂ - Prof.Dr. Mehmet KAPLAN
ANADOLU’DA TÜRK EDEBİYATININ BAŞLAMASINDA VE GELİŞMESİNDE MEVLÂNA’NIN YERİ VE ETKİSİ - Prof.Dr. Hasibe MAZIOĞLU
MEVLÂNÂ’NIN FİKRİ HAYATI - Abdülbaki GÖLPINARLI
MEVLÂNA’NIN ŞAHSİYETİ VE DÜNYA GÖRÜŞÜ - Prof. Dr. Abdülkadir KARAHAN
MEVLÂNA’NIN DÜNYASI - Prof. Dr. Ali Nihat TARLAN
MEVLÂNA’NIN ŞİİR DÜNYASI - Feyzi HALICI
MEVLÂNA VE İRŞÂDI - Prof.Dr. Meliha ANBARCIOĞLU
MEVLÂNÂ’DAN GÖNÜL VE DÜNYA GÜZELLİKLERİNE - Prof. Dr. Adnan KARAİSMAİLOĞLU
MEVLÂNÂ’NIN ESERLERİNDE ÖĞRETİCİLİK VE ÖĞÜT ANLAYIŞI - Prof. Dr. Emine YENİTERZİ
MEVLÂNÂ VE TAASSUB - Prof. Dr. Abdullah ÖZBEK
MESNEVÎ’DE ADÂLET VE ZULÜM KAVRAMLARI - Prof. Dr. Ahmet SEVGİ
HZ. MEVLÂNA’DA EVLİLİK, AİLE VE ÇOCUK EĞİTİMİ - Yard.Doç.Dr. Nuri ŞİMŞEKLER
MEVLÂNÂ’DA TABİAT SEVGİSİ - Prof. Dr. İsmet KAYAOĞLU
HAZRET-İ MEVLÂNÂ’NIN SEMÂ’I - Yard. Doç. Dr. Ahmed Selâhaddin HİDAYETOĞLU
MODERN İNSANIN BUHRANLARINA HZ. MEVLÂNÂ’NIN MESAJLARI - Yrd. Doç Dr. Abdullah ÖZTÜRK
DÜNYA MEVLÂNA’YA HER ZAMANKİNDEN DAHA FAZLA MUHTAÇ - Yard. Doç. Dr. Yakup ŞAFAK
BİR MUKĀBELE ÜÇ DEVİR: MEVLEVÎ YOLU - Dr. Semih CEYHAN
MEVLÂNA VE MEVLEVİLİK'İN TÜRK TOPLUM HAYATINDAKİ YERİ VE ÖNEMİ - Nazif ÖZTÜRK
Abdullah Cevdet ve Dil-Mestî-i Mevlânâ'sı - Yusuf Turan Günaydın
MESNEVİ VE KISA HİKAYECİLİK - Prof. Dr. Gönül AYAN
Mesnevî'de Nefis Temsilleri - Mustafa Küçükaşcı
NEYZENLER - Süleyman Erguner
NEY VE EDEBİYAT - Süleyman Erguner
MEVLÂNÂ VE NEY - Süleyman Erguner
NE OLURSAN GEL - Prof.Dr. Mehmet DEMİRCİ
MESNEVİ ŞERHLERİ VE ŞÂRİHLERİ HAKKINDA BİR KAÇ NOT - Prof. Dr. Mehmet DEMİRCİ
MESNEVÎ’DE AKIL – AŞK KARŞILAŞTIRMASI - Prof.Dr. Mehmet DEMİRCİ
MOĞOLLAR VE MEVLÂNÂ - Prof. Dr. Mehmet DEMİRCİ
MEVLÂNÂ’NIN KADINA BAKIŞI - Prof.Dr. Mehmet DEMİRCİ
MEVLÂNÂ’DA İNSAN - Prof. Dr. Mehmet DEMİRCİ
Çelebi Hüsameddin’in Halife Seçilmesi ve Muhalifleri - Yrd. Doç. Dr.Ahmet AKŞİT
Dinle Ney'den - Timuçin ÇEVİKOĞLU
OSMANLI TÜRKLERİ’NDE HAT SANATI - M.Uğur DERMAN
MEVLANA'NIN NEYNAME'Sİ (ŞİİR ÇEVİRİ VE ŞERH) - Kaan Dilek
Mevlâna- Ahmet TAŞGETİREN
Eğitimde Gönül Faktörü Mevlânâ Örneği - Prof. Dr.H. Kâmil YILMAZ
Annemarie Schimmel ve Allah’ın Âyetleri - Prof. Dr.Mustafa KARA
Farklı Rûhî Tekâmül Mertebelerinin Mevlânâ’nın Anlaşılmasındaki Rolü - Prof. Dr. Ethem CEBECİOĞLU
Mevlânâ Celâleddin Rumî'nin Hayata Bakışı - Prof. .Dr. Erhan YETİK
Tasavvufta İnsan-ı Kâmil ve Mevlâna - Prof. Dr. Abdulhakim YÜCE
Mevlâna Celâleddin Rûmi-i Belhi-i Konevi Üzerine Düşünceler - Prof. Dr.A. Osman KOÇKUZU
Molla Fenari’nin ‘Şerhu Dîbaceti’l-Mesnevî’ Adlı Risâlesi ve Tahlili - Doç. Dr .Mustafa AŞKAR
MESNEVÎ’DE “PEYGAMBER” KAVRAMI VE PEYGAMBERLER - Dilâver GÜRER
Mesnevî’nin Türkçeye Şerh Geleneği ve Bu Bağlamda Sivâsî’nin Mesnevî Üzerine Çalışmaları - Cengiz GÜNDOĞDU
MEVLEVİ ERKÂNI İÇİNDE KADININ YERİ - H. Nur ARTIRAN
MESNEVÎ’DE MÜRÎD-MÜRŞİD İLİŞKİSİ - Himmet KONUR
NECCÂR-zâde MUSTAFA RIZA’NIN HAYATI VE Tasavvufî Görüşleri - Halil İbrahim Şimşek
Şefik Can'ın Hayatı ve Hatıralar - Nur Artıran
Şefik Can'dan Arda Kalan Eserler - Yrd. Doç. Dr. Yakup Şafak
Mesnevîhan Şefik Can Dede - Yrd. Doç. Dr. Sezai Küçük
MEVLÂNÂ’NIN ÇEVRESİNDEKİ KADINLAR - Dr. Müjgân Cunbur
ŞEMS-MEVLÂNÂ DOSTLUĞU - Bayram Ali ÇETİNKAYA
MEVLÂNÂ’NIN MESNEVÎ’SİNDE “MÂNÂ DİLİ” - Cengiz Gündoğdu
MEVLÂNÂ DÜŞÜNCESİNDE FİRKAT VE VUSLAT - Kadir Özköse
MEVLÂNÂ’NIN MECÂLİS-İ SEB‘A’DAKİ SOHBET METODU - Ahmet ÖGKE
MEVLÂNÂ PERSPEKTİFİNDEN GENÇLİK PROBLEMLERİ VE ÇÖZÜM YOLLARI - Mehmet Necmettin BARDAKÇI
Bahâ Veled, Şems ve Mevlânâ’nın Râzî’ye Yönelik Eleştirileri - Hayri Kaplan
NİĞDE MEVLEVÎHÂNESİ VE SON ŞEYHİ HÜSÂMEDDİN DEDE - Sezai Küçük
Mesnevî’yi Fusûsu'l-Hikem’e Göre Yorumlamak - Ekrem DEMİRLİ
ABDULBAKİ GÖLPINARLI’NIN KENDİ SESİNDEN MESNEVİ’NİN İLK İKİ BEYTİNİN ŞERHİ - Şener Demirel
XX. YÜZYILDA ÜÇ MEVLEVİ ŞEYHİ: VELED ÇELEBİ, ABDÜLBAKİ BAYKARA, AHMET REMZİ AKYÜREK - Ahmet Cahit Haksever
Mevlânâ Celâleddin Rumî’nin Akla Eleştirel Bakışı - Ar. Gör.Yüksel GÖZTEPE
İsmâil Hakkı Bursevî’ye Göre Mevlânâ ve Mevlevîlik - Ali NAMLI
Mevlânâ’nın Üslup, Tasavvufî Fikir ve Meşrep Kaynaklarından Senâ’î - Osman Nuri KÜÇÜK
Mevlânâ’ya Göre İnsan ve Değeri - Dr.Hamdi Kızıler
Mevlânâ’nın Mesnevî’sinde Kalp-Gönül - Kerim KARA
MEVLÂNÂ’DA MİZAH ve NÜKTE - Selami ŞİMŞEK
Mevlâna Şems Münasebetinde İnsan-ı Ma’şûk Felsefesi - Arş. Gör.Vahit GÖKTAŞ
Mevlâna ile Şems-i Tebrîzî’ye Göre Ebu’l-Hasan-i Harakanî - Doç. Dr.Hasan ÇİFTÇİ
ŞEYH RIZAEDDİN REMZİ ER-RİFAÎ’NİN TASAVVUF DERGİSİ’NDEKİ MESNEVİ ŞERHİ - Şener DEMİREL
Mesnevî’yi Okumak; Mevlânâ’yı Anlamak - Arş. Gör. Dr.Rifat OKUDAN
BİR HİKAYECİ OLARAK MEVLÂNÂ - Gholam Hosein Yousofi
Şerh-i Beyt-i Mesnevî - Mehmed Emin-i Tokadî
“Mesnevî-i Manevî” - İsa ÇELİK
Sevâkıbu’l-Menâkıb-ı Evliyâullâh: Doç. Dr.Ârif NEVŞÂHÎ - Çeviren: Dr.Necdet TOSUN
RÛMÎ VE MEVLEVÎLİK - William C. Chittick -Çeviri: Safi Arpaguş
MESNEVÎHAN ŞEFİK CAN İLE, MEVLÂNÂ, MESNEVÎ VE MEVLEVÎLİK - Sezai Küçük
MEVLÂNA BİBLİYOGRAFYASI - Mustafa TEKİN
Mevlânâ Celâleddin Rûmî’nin Eserleri Üzerine Yapılan İngilizce Çalışmalar - Dr.Sâfi ARPAGUŞ
Mevlânâ ile Alakalı Tasavvuf Alanında Yapılan Yayınlanmamış Bazı Tezler - Vahit GÖKTAŞ
GLOBALLEŞME KASIRGASINDA YER ALAN DERVİŞLER - Anouar Majid Çev: İshak Doğan
KONYA ŞER‘İYYE SİCİL KAYITLARINA GÖRE MEVLANÂ ÂSİTANESİ - Yrd. Doç. Dr. Zeki ATÇEKEN
Mevlana'da Nefis Eğitimi - Doç. Dr.İbrahim EROĞLU
MEVLÂNÂ'NIN ESERLERİNDE HZ. MUHAMMED (s.a.v.) - Doç. Dr.Ömer OKUMUŞ
MEVLÂNÂ’NIN ÜSLÛBU, METODU ve EDEBİYATIMIZDAKİ YERİ - İbrahim EMİROĞLU
Mevlevîlik ile İlgili Eski Harfli Türkçe Eserler - Dr. Ali Temizel
Anadolu'da Yapılan Mesnevi Şerhleri -Doç. Dr. Ali Güzelyüz
Onüçüncü Asır Anadolu'sunda Tasavvuf ve HAZRETİ MEVLÂNÂ - Samiha AYVERDİ
Sevakibu'l-Menâkib - Bekir ŞAHİN
MEVLÂNA'NIN ÖNYARGIYA DAİR GÖRÜŞLERİ - Prof. Dr. Emine YENİTERZİ
Hz. MEVLÂNA VE HÜMANİZMA -Prof. Dr. Sedat TEMUR
HZ. MEVLÂNÂ VE KADIN ANLAYIŞI
MEVLANA’NIN YEDİ ÖĞÜDÜNÜN FERT VE SOSYAL İLİŞKİLER AÇISINDAN ÖNEMİ - Dr. Muammer CENGİL
MESNEVİ TERCÜME VE ŞERHLERİNİN TÜRK KÜLTÜRÜNDEKİ YERİ - Dr.Yakup Şafak
HZ. MEVLÂNÂ’NIN ESERLERİNDEN SEÇMELER - Şaban Karaköse
Mesnevî-i Şerif'ten Hikayeler(1) - Şaban Karaköse
Mesnevî-i Şerif'ten Hikayeler(2) - Şaban Karaköse
Mesnevî-i Şerif'ten Hikayeler(3) - Şaban Karaköse
Mesnevî-i Şerif'ten Hikayeler(4) - Şaban Karaköse
Mesnevî-i Şerif'ten Hikayeler(5) - Şaban Karaköse
Mesnevî-i Şerif'ten Hikayeler(6) - Şaban Karaköse
MEVLÂNÂ VE FARSÇA - Adnan Karaismailoğlu
“Mesnevî-i Manevî”den “Mesnevî-i Harâbâtî”ye Kadar - Dr.Hurmetcan Abdurahman
MEVLÂNÂ, MESNEVÎ VE EDEBİ GELENEĞİMİZ - Bilal KEMİKLİ
ŞABÂNÎ KAYNAKLARINDA HZ. MEVLÂNÂ VE MEVLEVÎLER - Yrd. Doç. Dr. Mustafa TATCI
SON DEVİR MEVLEVİLİĞİ İÇİN BİR KAYNAK: HÜSEYİN VASSÂF BEY'İN DÎVÂNI - Mustafa TATCI
BİLGİN, ARİF, ÂŞIK VE ŞAİR MEVLANA - Adnan Karaismailoğlu
MESNEVÎ'DE OLGUN İNSANIN İÇ DÜNYASI - Adnan KARAİSMAİLOĞLU
MEVLÂNÂ CELÂLEDDİN RÛMÎ’DEN AHLÂKÎ HİKÂYELER - Necdet Tosun
MESNEVÎ VE RÛHU’L-BEYÂN’DA KÖYLÜLÜK VE ŞEHİRLİLİK - H. Kâmil YILMAZ
VELED ÇELEBİ’NİN MENÂKIB’INA GÖRE 1912’DE FAAL OLAN MEVLEVÎHANELER VE ŞEYHLERİ - Yakup Şafak
Kilis Mevlevîhânesi ve Vakıflar - Yusuf Küçükdağ
Amasya’da Mevlevilik - Abdulhalim Durma
Hz. ŞEMSİ TEBRİZİ (k.s.)'nin BİR İLAHİSİNİN ŞERHİ - Muhammet Ali Demiröz
HZ.MEVLÂNÂ VE YUNUS EMRE’DE “VARLIK – YOKLUK” KAVRAMI - Ahmet Şahin
Mevlâna'da Aşk ve İlim - Hüseyin ÖZCAN
Hüsn ü Aşk ve Şeyh Gâlip'in Şiir Alanayışı - Vedat Ali TOK
MEVLÂNÂ’NIN İBADET ANLAYIŞI - A.Hümeyra ASLANTÜRK
Hz. Mevlânâ’ya Göre Seyr ü Sülûk - Dr. Osman Nuri KÜÇÜK
BOSNA-HERSEK’TE MESNEVİ DERSLERİ - Yakup Şafak
ÇORUM’DA MEVLEVİLİK: Tarihi Süreci ve Son Temsilcileri - Ahmet Cahid HAKSEVER
ÇORUM’DA MEVLEVİLİK devamı
MEVLÂNÂ VE MÛSİKÎ - Ahmed Şahin
MEVLÂNÂ’NIN İNSANA BAKIŞI - Dr. Osman Nuri KÜÇÜK
Mevlâna'da Aşk ve İlim - Hüseyin ÖZCAN1
++Düzeltim2

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 License