Otag Nedir?

Sözcük Anlamı

Büyük ve süslü çadır.
– Türklerde sefer sırasında hükümdar ya da ordu komutanı için kurulan büyük çadırdır. Genellikle birbirine geçişli 3-4 bölmeden oluşurdu. Ortadaki büyük çadır yedi direkliydi ve gölgeliklerle çevriliydi. Otağ hükümdarın ve komutanın gücünün bir simgesiydi.
– Padişahlarla vezirlere mahsus çadırlar. Bunlardan padişahlarınkine “otağ-ı hümayun”, sadrazamınkine ise “otağ-ı asafî” denilirdi. (Ot/Od/Ud) kökünden türemiştir. Od (ateş) ile bağlantılıdır. İçinde ateş yakılan barınak demektir.

Gencmevtoo Otağ-ı Hümayun

Gencmevtoo Otağ-ı Hümayûn, bilginin süslendiği, görkemli bir konumda sunulduğu anlamındaki çadır demektir. Bu sözcüğüm seçilmesinin sebebi her çeşit kullanılabilir bilginin toplandığı, özellik ve seçeneklerle süslendiği bilgi çadırı anlamında kullanılabilir olmasıdır.

Otağ-ı Hümayûun'u bilgi çadırı anlamında da kullanmak olasıdır. Lakin sitemizin kategori alt yapısını Osmanlıca'dan seçmiş olmasından dolayı bu bölümü de Osmanlıca bir sözcükle süslemeyi uygun gördük.

Otag Mantığı

Otag, Wikipedia benzeri ansiklopedi mantığıyla çalışmaktadır. Madde oluşumuna benzer bir mantıkla çalımaktadır.
Bu bölüme damlaya yardımcı her türlü bilgi eklenebilir ve ilişkili konularda kavramlara özgü Otaglar açılabilir.
(otag [[include]])

++ Daha Fazla Arama Yap!
(Rastgelelik.com)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 License