Rastgelelik

Rastgelelik

Gerçekleşen olaylarda bir örüntü tekrarının ya da öncesinde tahmin edilebilirliğin olmama durumuna Rastgelelik denir. Matematik ve İstatistik biliminde belirsizliğin ölçüsüdür.
Rastgele sözcüğü, "Gelişi güzel, öylesine, seçmeden, iyisini kötüsünü ayırmadan, lalettayin" gibi anlamlara gelen sözcüktür. Bir verinin rastgele, belli bir özel kaidesi olmadan sunulması, liselenmesi durumunu ifade eder. Bir kuram; öncesi ve sonrası belirsizliğin ve tekrarın olmadığı bir olgu. Eşit şartlarda bir olgunun seçimsiz ve mantık yürütülmeden oluşması, olarak açıklanabilir.

Rastgelelik Nedir? Rastgelelik Kuramı

Matematik, Fizik, Kimya, Bilgisayar ve hatta Doğa Bilimlerinde büyük öneme sahip bir kuramdır. Evvela Rastgelelik veya Rasgelelik Kuramı diye adlandırılan kuramın ne olduğuna ve özelliklerine ilişkin düzinelerce kaynak, kitap ve makale bulmam mümkündür. Burada bilimsel, uzatılmış yollarda anlam karmaşası yaratmak istemiyoruz. Kısa ve öz biçimde temel mantığın ne olduğunu anlatmaya çalışacağız.

Rastgelelik Tanımının herkesçe kabul gördüğü bir tanım bulunmuyor. Genellemeye göre karmaşa, tahmin edilemeyen durum olarak belirtilir. Aristo'ya göre mantıksal bir tahmini bulunmayan durumdur. Aristo'nun tanımı karma görünse de örnekleme ile anlaşılması mümkündür.

Bir merkebin (Eşek) her iki sağ-sol tarafına da eşit mesafede eşit miktarda ve eşit özelliklerde ot bırakılır. Eşek, bu otlar arasında hangisini yiyeceğine karar vermesi, seçiminin olması rastgeledir. Herhangi bir mantık veya gerekçe bulunmaz. Bu seçimin olma durumuna rastgelelik denilir.

Rastgelelik, karmaşa ve tahmin edilemeyen durum belirtir. Aristo için mantıksal bir tahmini olmayan yegane durumdur. Aristo, kendi tanımında karma görünse de örneklemelerle durumu ve rastgeleliği açıklamaya çalışmıştır.

Bir merkebin (eşek) her iki sağ ve sol yanına eşit mesafe ve konumlarda, yine eşit miktarlarda ve eşit özelliklerde ot bırakılmıştır. Eşek, bu her iki yanındaki otlar arasından hangisini yiyeceğine karar vermesi ve seçimde bulunması halinin bizzat kendisi rastgeleliktir. Bu olguya ise “Rastgelelik Kuramı” denilir. Bu otlardan herhangi birinin seçiminde mantık yahut gerekçe bulunmamaktadır. Yani, bu seçimin olma durumuna rastgelelik denilmektedir.

*Not: Rastgelelik kuramı ile bilinmesi gereken ayrı bir teori ise paralel evren teorisidir. Yukarıdaki örneğe göre eşek rastgele olarak bir seçim yapar. Diğer seçmediği seçimin de olasılığı olduğu için, paralel evrende onu da seçmiştir.

Rastgelelik Kuramının Belirgin Örnekleri:

Bilgisayar temelli birçok strateji oyunu “Randomness” yani Rastgelelik olgusuyla geliştirilmektedir. Aldığınız her karar ve oyundaki hamle, rastgele bir sonuçla ilişkilidir. Asla size aynı sahne ve durumları göstermez. Biz, aynı olduğunu düşüncek dahi, zaman ve parametre her zaman farklı olacaktır.

Rastgelelik Kuramı Gelecek Nesil Bilimi:

Rastgelelik Kuramınca ele alınmış teknoloji ile artık yapay zeka ve zamanla akıllı robot sistemleri gelişim göstermeye başlamıştır. Gelecek nesiller için rastgelelik kuramı büyük önem arz etmektedir. Bilim, felsefe ve bilgisayar ilmi için büyük önem arz eder.

Sitenize Rastgelelik Arama Motoru Ekleyin!

<script type="text/javascript" src="//www.rastgelelik.com/rtr/21-94"></script>
12
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 License