tez kaynakları bölümü

Kaynaklar Bölümü:

Kullanılan, faydalanılan kaynaklar belirtilir.
Araştırma sürecinde yararlanılan tüm kaynaklar belirtilir.
Yazar soyadlarına göre kaynaklar sıraya konulur (Alfabetik olarak).
(Dipnot olarak gösterilmeyen, atıfta bulunmalar kaynakça bölümünde gösterilmez. Kaynaklar numaralandırılmaz ve sayfa da sayfa numarası yer almaz.)

Kaynak Gösterimi:

[1] Kitap Referansı için kaynak gösterimi: Yazarın SOYADI, ADI., Kitap Adı, Yayınevi, Basım Yeri, ISBN NO, Yayın Yılı.

[1] TAPAN M., Görünmeyen Bilinmez, Rastgelelik Yayınevi, İstanbul, 978-3-7368-7345-2, 2015.

[2] Dergi Makale Referansı için kaynak gösterimi: Yazarın SOYADI, ADI., Makalenin Adı, Dergi Adı, Cilt no ve (bölüm no), Sayfa numaraları, Yayın yılı.

[2] TAPAN, M., Edebiyat Kültür Sanat Üniversitesi, 3-5 Aralık 2016 Erzurum, Oxford: Learned Information, 200- 212, 2016.

[3] Konferans Bildirileri için kaynak gösterimi: Yazarın SOYADI, ADI., Konferans Kitapçığının adı, Tarih ve Kongre Yeri, Basım Yeri: Yayınevi, Sayfa No, Yayın Yılı.

[3] TAPAN, M., Bilişim Çalıştayı, 10 Ekim 2015 Erzurum, İstanbul: Rastgelelik Yayınevi, 230 – 235, 2016.

[4] Tezler için kaynak gösterimi: Yazarın SOYADI., ADI., Tezin adı, Yüksek Lisans/Doktora, Enstitü Adı, Yayın Yılı.

[4] SÜMER., H., The linguistic significance of current British slang, Thesis (PhD), Edinburgh University, 1995.

[5] Web Sayfaları için kaynak gösterimi: Yazar SOYADI., ADI., Başlık [Çevrimiçi], Yayın Yeri, Web URL Adresi: http:www.link [Erişim/ziyaret tarihi].

[5] TAPAN., M., Lisans Tezi – Bitirme Projesi/Ödevi Nasıl Hazırlanmalı? [Online], Wordpress, Bizim Köşe, https://www.bizimkose.com/02/20/lisans-tezi-bitirme-projesi-odevi-nasil-hazirlanmali/ [21.02.2019].
Ekler Bölümü:

Kullanılan eklere dair bilgilerin ve listenin yer aldığı bölümdür.
Özgeçmiş Bölümü:

Fotoğraflı yazar hakkında kısa bir özgeçmiş niteliği taşıyan yazının yer aldığı bölümdür.1

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License