wiki nedir?

Öğrenmek istediğimiz bilgiyi eskiden olduğu gibi kitap karıştırarak bulmayı tercih etmiyoruz. Çünkü gelişen teknolojiler ve küreselleşme nedeni ile çok çeşitli kaynaklara ulaşmamız bu şekilde mümkün görünmüyor. Tüm kaynakların aynı yerde, aynı zamanda bulunması, bu kaynaklarda ihtiyacımız olan bilgilerin yer alması ve tüm hepsini kısa sürede derleyebilmemiz olası ihtimal değil. Ancak bu yapılması ütopya olan bir problem de değil. Çünkü karşısında dev bir sanal kütüphane yer alıyor. Bu sanal kütüphanede her konuda bilgi yer alıyor. Ancak istenilen bilgiyi her zaman yayınlama ve bulma kolay olmayabilir. Hatta bazen kütüphanelerde saatlerce aramaktan da zor olabilir. Gelişen internet teknoloji ile bu sorunlar aşılabilir. İşte wiki teknolojisi bu gibi sorunlara çözüm oluyor.

Wiki, herkesin üzerinde istediği gibi düzenlemeler yapmasına izin veren bilgi sayfaları topluluğudur. Gruplar, wiki sayesinde kolayca geniş dokümantasyonlar oluşturabilir, bu belgeler arasındaki sürüm farklılıklarını takip edebilir. Sayfalar arasındaki bağlantılar ve sayfa biçemlemeleri sistem tarafından otomatik olarak yapılandırılacağından, bilgiye erişme ve bilgi belgeleme wiki ile son derece kolaylaşmaktadır

Ansiklopedik bilgilerin kolay yayınlanması sağlayan web sitelerine wiki denir. Günümüzde wiki teknolojisi oldukça önemli yer kaplamaktadır. Ülkemizde bu teknoloji erken fark eden kullanıcılara sahiptir. Ancak internette aradığımız tüm aramalarda karşımıza wikiler çıkmaz. Özellikle dilimizde yaptığımızda aramalarda wikilerle az karşılaşırız. Bu kadar kullanışlı teknolojiyi aktif olarak kullanmamamızın nedeni; wikilerin yeterince zenginleştirilmemesidir. Bunu zenginleştirmekte biz internet kullanıcılarına düşüyor.

Wikilerle Neler Yapabiliriz?
*Hazır wiki sitelerinde, daha önce eklenmiş bilgiyi bulmak için arama yapabilir.
*Bulunan bilgiler üyelik şartı olmadan okunabilir.
*Hazır wiki sitelerine ekleme, düzeltme veya kişisel görüş yazımı yapılabilir.
*Wiki site şablonlarını kullanılarak kendi wikimizi oluşturabiliriz.
*Bu siteler şablon olduğu için görsellik adına çok yönlü ayarlama yapılamaz, sadece var olan şablon seçimi yapılır. Buda bilgilerin derlenmesinde ve yayınlanmasında kolaylık sağlar.
*Veri tabanı, web sayfası kodları ile uğraşmaya gerek kalmaz. Herkesin Internette istediği türdeki(anlamlı bilgiyi) yayınlamasını olanaklı kılar.

Ne yapar Nasıl Çalışır ?
En basit tanımıyla, Wiki dili HTML kodlarının gördüğü işi çok daha basit işaretlemelerle yerine getirerek içerik yönetimini olabildiğince basitleştirir.
Örneğin;
HTML kodlarıyla bir email linki yaratmanız için aşağıdaki gibi bir kodu aklınızda tutup yazmanız gerekir.

moc.oohay|kimatsseb#moc.oohay|kimatsseb
Wiki diline ise bir email adresi yazdığınızda bu adres otomatikman email linkine dönüştürülür!
Yani, sayfaya moc.oohay|kimatsseb#moc.oohay|kimatsseb yazmanız yeterlidir.

Prensip olarak Wiki, bir web programı,script ya da script grubu sayesinde web veritabanınayazılmış olan ya da düz dosya halindeki verileri okur, bu verileri HTML kodları ile değiştirir ve web tarayıcısına yansıtır.
Wiki dilini kullanan ve internetin en geniş içeriğine sahip online ansiklopedisi olan wikipedia.org tarafından geniş kitlelere tanıtılan Wiki dili pek çokfarklı programlama platformunda “javascript, asp,php, C++ v.b.” kullanılabilmektedir.

Çeşitli Wiki Sayfaları :

Wordpress-tr Wiki Sayfası

Ceviz.Net e Ait Wiki Sayfası

Hukuk Ansiklopedisi

Pardus İşletim Sistemi İçin Oluşturulmuş PardusWiki Sayfası

Işık Üniversitesi Bİlgisayar Kulübü Tarafından Oluşturulan Wiki

Hacettepe BÖTE Tarafından Oluşturulan Wiki Sistemi

NOT : Bu yazı daha önce başka bir alanda Eğitimde GElişen Teknolojiler konulu bir proje için yayımlanmış olup tekrar dikkat çekmek amacı ile bu sitenin de amacına uygun olarak ve içerik yenilenerek yayımlanmaktadır. Bilginize Sunulur. (BTO-401- Eğitim de İnternet Kullanımı Dersi İçin)

Gencmevtoo okyanusu katkılarıyla

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 License