Yazarlık

Günümüzde farklı türevlere ayrılan yazma işi, artık bir endüstri haline geldi. Yazma eylemi sıradanlaştı ve yeni bir yazma eğilimi boy gösterdi. Bilindik yazarlık yerini ölen veya hayalet yazarlara bıraktır. Yaratıcı bir yazar olmanın en önemli yolu yazar olmaya adım atmaktır. Bunun için ise yazma eyleminin yeterli ve geçerli olması gerekir. Yazma türlerine ve bu alanla ilgili bilgi, birim, ilim ve alt yapının öğrenilmesi gerekir. Yazma eylemini gerçekleştiren kişilere Yazar denir.

Yazarlık kendi içinde farklı alanlara ayrıldığı gibi üst yapıda da hayalet yazarlık, yaratıcı yazarlık, ziyaretçi yazarlığı, internet yazarlığı, gibi farklı birimler oluşturmuştur.

Yazarlar yazıcılardan çok daha farklıdır. Yazıcılar belli bir konu üzerine belli kurallar çerçevesinde yazım yaparlarken, yazarlar yaratıcılıklarını ön planda tutarlar ve kurgu, senaryo gibi özgün ve muazzam üslup ve yetenekler sergilerler. Bir yazar yazdığı eserinde kendi dünyasını oluşturup, kendi kural ve kader çizelgelerini çizer.

Yazar terimi, aslında yazılı bir iş üreten herkes için kullanılabilmekle birlikte, genelde yaratıcılığını kullanarak profesyonel bir şekilde eser üreten veya farklı formatlarda çok sayıda eseri olan kişiler için kullanılır.

Yetkin yazarlardan, anlattıkları düşünceleri veya betimlemeleri tutarlı bir sanat görüşü içinde yazmaları ve kullandıkları dili doğru ve güzel bir biçimde kullanmaları beklenir. Bir yazar, farklı formatlarda yazılar yazabilir; şiir, roman, kısa hikâye, güfte, senaryo gibi. Yazdıkları yazım türlerine göre farklı sıfatlar da alabilir; Şair, güftekâr, hikâyeci, senarist, makaleci, köşe yazarı gibi. Yazarın eserleri, mensup olduğu toplumun kültürüne katkıda bulunur ve toplumda bir sanatçı olarak kabul edilir.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License